RoháčekGalatským1,16

Galatským 1:16

zjaviť vo mne svojeho Syna, aby som ho zves­toval medzi po­han­mi, hneď som urobil tak, že som sa ne­poradil s telom a kr­vou


Verš v kontexte

15 Ale keď sa zaľúbilo Bohu, ktorý ma od­delil od života mojej mat­ky a po­volal svojou milosťou, 16 zjaviť vo mne svojeho Syna, aby som ho zves­toval medzi po­han­mi, hneď som urobil tak, že som sa ne­poradil s telom a kr­vou 17 ani som ne­odišiel hore do Jeruzalema k tým, ktorí boli predo mnou apoštol­mi, ale som od­išiel do Arábie a zase som sa na­vrátil do Damašku.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 zjaviť vo mne svojeho Syna, aby som ho zves­toval medzi po­han­mi, hneď som urobil tak, že som sa ne­poradil s telom a kr­vou

Evanjelický

16 zaľúbilo sa vy­javiť vo mne svoj­ho Syna, aby som hlásal radost­nú zvesť o Ňom medzi po­han­mi, ani chvíľu som sa neradil s telom a kr­vou.

Ekumenický

16 zjaviť vo mne svoj­ho Syna, aby som o ňom hlásal evan­jelium medzi po­han­mi, už som sa neradil s telom a kr­vou.

Bible21

16 že mi zjeví svého Sy­na, abych ho kázal mezi po­ha­ny. Ne­spě­chal jsem se teh­dy po­ra­dit s tělem a krví,