RoháčekGalatským1,17

Galatským 1:17

ani som ne­odišiel hore do Jeruzalema k tým, ktorí boli predo mnou apoštol­mi, ale som od­išiel do Arábie a zase som sa na­vrátil do Damašku.


Verš v kontexte

16 zjaviť vo mne svojeho Syna, aby som ho zves­toval medzi po­han­mi, hneď som urobil tak, že som sa ne­poradil s telom a kr­vou 17 ani som ne­odišiel hore do Jeruzalema k tým, ktorí boli predo mnou apoštol­mi, ale som od­išiel do Arábie a zase som sa na­vrátil do Damašku. 18 Po­tom po troch rokoch som od­išiel hore do Jeruzalema po­znať Kéfaša, Pet­ra, a po­budol som u neho pät­násť dní.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 ani som ne­odišiel hore do Jeruzalema k tým, ktorí boli predo mnou apoštol­mi, ale som od­išiel do Arábie a zase som sa na­vrátil do Damašku.

Evanjelický

17 Ani som nešiel do Jeruzalema k apoštolom, ktorí boli nimi skôr ako ja, ale od­išiel som do Arábie a vrátil som sa zase do Damas­ku.

Ekumenický

17 Ani som nešiel do Jeruzalema k apoštolom, čo boli nimi skôr ako ja, ale som od­išiel do Arábie a opäť som sa vrátil do Damas­ku.

Bible21

17 ani jsem nešel do Je­ruzalé­ma za tě­mi, kdo se sta­li apošto­ly dříve než já, ale ode­šel jsem do Ará­bie a pozdě­ji se vrá­til do Da­mašku.