EkumenickýGalatským1,16

Galatským 1:16

zjaviť vo mne svoj­ho Syna, aby som o ňom hlásal evan­jelium medzi po­han­mi, už som sa neradil s telom a kr­vou.


Verš v kontexte

15 Keď sa však tomu, ktorý si ma vy­bral od lona mat­ky a svojou milosťou po­volal, za­páčilo 16 zjaviť vo mne svoj­ho Syna, aby som o ňom hlásal evan­jelium medzi po­han­mi, už som sa neradil s telom a kr­vou. 17 Ani som nešiel do Jeruzalema k apoštolom, čo boli nimi skôr ako ja, ale som od­išiel do Arábie a opäť som sa vrátil do Damas­ku.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 zjaviť vo mne svojeho Syna, aby som ho zves­toval medzi po­han­mi, hneď som urobil tak, že som sa ne­poradil s telom a kr­vou

Evanjelický

16 zaľúbilo sa vy­javiť vo mne svoj­ho Syna, aby som hlásal radost­nú zvesť o Ňom medzi po­han­mi, ani chvíľu som sa neradil s telom a kr­vou.

Ekumenický

16 zjaviť vo mne svoj­ho Syna, aby som o ňom hlásal evan­jelium medzi po­han­mi, už som sa neradil s telom a kr­vou.

Bible21

16 že mi zjeví svého Sy­na, abych ho kázal mezi po­ha­ny. Ne­spě­chal jsem se teh­dy po­ra­dit s tělem a krví,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček