RoháčekGalatským1,15

Galatským 1:15

Ale keď sa zaľúbilo Bohu, ktorý ma od­delil od života mojej mat­ky a po­volal svojou milosťou,


Verš v kontexte

14 a predčil som v židov­stve mnohých vrs­tov­níkov vo svojom rode súc väčším hor­liv­com za podania svojich ot­cov ako oni. 15 Ale keď sa zaľúbilo Bohu, ktorý ma od­delil od života mojej mat­ky a po­volal svojou milosťou, 16 zjaviť vo mne svojeho Syna, aby som ho zves­toval medzi po­han­mi, hneď som urobil tak, že som sa ne­poradil s telom a kr­vou

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Ale keď sa zaľúbilo Bohu, ktorý ma od­delil od života mojej mat­ky a po­volal svojou milosťou,

Evanjelický

15 Ale keď Tomu, ktorý ma od života mat­ky vy­volil a milos­tivo po­volal,

Ekumenický

15 Keď sa však tomu, ktorý si ma vy­bral od lona mat­ky a svojou milosťou po­volal, za­páčilo

Bible21

15 Bůh, který mě od­dě­lil už v matčině lůně a po­vo­lal mě svou mi­lostí, se ale roz­ho­dl,