EvanjelickýGalatským1,16

Galatským 1:16

zaľúbilo sa vy­javiť vo mne svoj­ho Syna, aby som hlásal radost­nú zvesť o Ňom medzi po­han­mi, ani chvíľu som sa neradil s telom a kr­vou.


Verš v kontexte

15 Ale keď Tomu, ktorý ma od života mat­ky vy­volil a milos­tivo po­volal, 16 zaľúbilo sa vy­javiť vo mne svoj­ho Syna, aby som hlásal radost­nú zvesť o Ňom medzi po­han­mi, ani chvíľu som sa neradil s telom a kr­vou. 17 Ani som nešiel do Jeruzalema k apoštolom, ktorí boli nimi skôr ako ja, ale od­išiel som do Arábie a vrátil som sa zase do Damas­ku.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 zjaviť vo mne svojeho Syna, aby som ho zves­toval medzi po­han­mi, hneď som urobil tak, že som sa ne­poradil s telom a kr­vou

Evanjelický

16 zaľúbilo sa vy­javiť vo mne svoj­ho Syna, aby som hlásal radost­nú zvesť o Ňom medzi po­han­mi, ani chvíľu som sa neradil s telom a kr­vou.

Ekumenický

16 zjaviť vo mne svoj­ho Syna, aby som o ňom hlásal evan­jelium medzi po­han­mi, už som sa neradil s telom a kr­vou.

Bible21

16 že mi zjeví svého Sy­na, abych ho kázal mezi po­ha­ny. Ne­spě­chal jsem se teh­dy po­ra­dit s tělem a krví,