RoháčekGalatským1,10

Galatským 1:10

Lebo či teraz na­hováram ľudí a či Boha? Alebo či hľadám ľúbiť sa ľuďom? Lebo ak by mi ešte išlo o to, aby som sa ľúbil ľuďom, nebol by som sluhom Kris­tovým.


Verš v kontexte

9 Jako sme už prv po­vedali, aj teraz zase hovorím, že ak vám nie­kto zves­tuje iné evan­jelium ako to, ktoré ste prijali, nech je pre­kliaty. 10 Lebo či teraz na­hováram ľudí a či Boha? Alebo či hľadám ľúbiť sa ľuďom? Lebo ak by mi ešte išlo o to, aby som sa ľúbil ľuďom, nebol by som sluhom Kris­tovým. 11 Ale vám oznamujem, bratia, že evan­jelium, ktoré som ja zves­toval, nie je podľa človeka;

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo či teraz na­hováram ľudí a či Boha? Alebo či hľadám ľúbiť sa ľuďom? Lebo ak by mi ešte išlo o to, aby som sa ľúbil ľuďom, nebol by som sluhom Kris­tovým.

Evanjelický

10 Veď či pre­hováram ľudí alebo Boha? Alebo či sa snažím ľuďom ľúbiť? Ak by som sa ešte (chcel) ľúbiť ľuďom, nebol by som služob­níkom Kris­tovým.

Ekumenický

10 Ide mi azda teraz o priazeň ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem za­páčiť ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kris­tovým služob­níkom.

Bible21

10 Chci si teď na­klo­nit li­di, nebo Bo­ha? Copak mi jde o lid­s­kou přízeň? Kdybych se ještě snažil za­lí­bit li­dem, ne­byl bych Kri­stův služebník!