EkumenickýGalatským1,10

Galatským 1:10

Ide mi azda teraz o priazeň ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem za­páčiť ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kris­tovým služob­níkom.


Verš v kontexte

9 Ako sme už po­vedali, aj teraz opakujem: Ak vám nie­kto hlásal iné evan­jelium na­mies­to toho, ktoré ste prijali — nech je pre­kliaty! 10 Ide mi azda teraz o priazeň ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem za­páčiť ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kris­tovým služob­níkom. 11 Bratia, pri­pomínam vám, že evan­jelium, ktoré som vám hlásal, ne­pochádza od človeka.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo či teraz na­hováram ľudí a či Boha? Alebo či hľadám ľúbiť sa ľuďom? Lebo ak by mi ešte išlo o to, aby som sa ľúbil ľuďom, nebol by som sluhom Kris­tovým.

Evanjelický

10 Veď či pre­hováram ľudí alebo Boha? Alebo či sa snažím ľuďom ľúbiť? Ak by som sa ešte (chcel) ľúbiť ľuďom, nebol by som služob­níkom Kris­tovým.

Ekumenický

10 Ide mi azda teraz o priazeň ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem za­páčiť ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kris­tovým služob­níkom.

Bible21

10 Chci si teď na­klo­nit li­di, nebo Bo­ha? Copak mi jde o lid­s­kou přízeň? Kdybych se ještě snažil za­lí­bit li­dem, ne­byl bych Kri­stův služebník!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček