RoháčekGalatským1,9

Galatským 1:9

Jako sme už prv po­vedali, aj teraz zase hovorím, že ak vám nie­kto zves­tuje iné evan­jelium ako to, ktoré ste prijali, nech je pre­kliaty.


Verš v kontexte

8 Ale aj keby sme vám my alebo an­jel z neba zves­toval iné ako to, čo sme vám zves­tovali, nech je pre­kliaty! 9 Jako sme už prv po­vedali, aj teraz zase hovorím, že ak vám nie­kto zves­tuje iné evan­jelium ako to, ktoré ste prijali, nech je pre­kliaty. 10 Lebo či teraz na­hováram ľudí a či Boha? Alebo či hľadám ľúbiť sa ľuďom? Lebo ak by mi ešte išlo o to, aby som sa ľúbil ľuďom, nebol by som sluhom Kris­tovým.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Jako sme už prv po­vedali, aj teraz zase hovorím, že ak vám nie­kto zves­tuje iné evan­jelium ako to, ktoré ste prijali, nech je pre­kliaty.

Evanjelický

9 Ako sme prv po­vedali, aj teraz znovu hovorím: ak vám nie­kto zves­tuje (iné) evan­jelium mies­to toho, ktoré ste prijali, - nech je pre­kliaty!

Ekumenický

9 Ako sme už po­vedali, aj teraz opakujem: Ak vám nie­kto hlásal iné evan­jelium na­mies­to toho, ktoré ste prijali — nech je pre­kliaty!

Bible21

9 Znovu opa­ku­ji, co jsme už řek­li: Pokud vám někdo káže jiné evange­li­um než to, které jste při­ja­li, ať je pro­klet!