RoháčekFilipským1,5

Filipským 1:5

vzhľadom na vašu účasť na evan­jeliu od pr­vého dňa až doteraz


Verš v kontexte

4 vždyc­ky v každej svojej pros­be za vás za všet­kých s radosťou prosiac 5 vzhľadom na vašu účasť na evan­jeliu od pr­vého dňa až doteraz 6 a práve pre­to dôverujem, že ten, ktorý za­počal vo vás dob­ré dielo, ho aj dokoná a za­chová až do dňa Ježiša Kris­ta,

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 vzhľadom na vašu účasť na evan­jeliu od pr­vého dňa až doteraz

Evanjelický

5 že máte účasť na evan­jeliu od pr­vého dňa až doteraz.

Ekumenický

5 že máte účasť na evan­jeliu od pr­vého dňa až doteraz.

Bible21

5 z to­ho, jak se od prvního dne až do­po­sud podílí­te na evange­liu.