RoháčekFilipským1,4

Filipským 1:4

vždyc­ky v každej svojej pros­be za vás za všet­kých s radosťou prosiac


Verš v kontexte

3 Ďakujeme svoj­mu Bohu pri každej roz­pomien­ke ma vás 4 vždyc­ky v každej svojej pros­be za vás za všet­kých s radosťou prosiac 5 vzhľadom na vašu účasť na evan­jeliu od pr­vého dňa až doteraz

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 vždyc­ky v každej svojej pros­be za vás za všet­kých s radosťou prosiac

Evanjelický

4 vždy, v každej svojej mod­lit­be, keď sa s radosťou mod­lím za vás všet­kých, ďakujem svoj­mu Bohu,

Ekumenický

4 vždy v každej mojej mod­lit­be, keď sa s radosťou mod­lím za vás všet­kých,

Bible21

4 Stále se za vás všech­ny mod­lím a při každé své mod­lit­bě se ra­du­ji