Bible21Filipským1,5

Filipským 1:5

z to­ho, jak se od prvního dne až do­po­sud podílí­te na evange­liu.


Verš v kontexte

4 Stále se za vás všech­ny mod­lím a při každé své mod­lit­bě se ra­du­ji 5 z to­ho, jak se od prvního dne až do­po­sud podílí­te na evange­liu. 6 Jsem si jist, že Ten, který ve vás za­čal dob­ré dílo, je dove­de až do kon­ce v den Krista Ježíše.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 vzhľadom na vašu účasť na evan­jeliu od pr­vého dňa až doteraz

Evanjelický

5 že máte účasť na evan­jeliu od pr­vého dňa až doteraz.

Ekumenický

5 že máte účasť na evan­jeliu od pr­vého dňa až doteraz.

Bible21

5 z to­ho, jak se od prvního dne až do­po­sud podílí­te na evange­liu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček