RoháčekEzechiel8,13

Ezechiel 8:13

A riekol mi: Ešte uvidíš aj iné veľké ohav­nos­ti, ktoré oni páchajú.


Verš v kontexte

12 A riekol mi: Či si videl, synu človeka, čo robia starší domu Iz­raelov­ho vo tme, každý v komorách svoj­ho mod­los­lužob­ného obrazu? Lebo hovoria: Hos­podin nás ne­vidí; Hos­podin opus­til zem. 13 A riekol mi: Ešte uvidíš aj iné veľké ohav­nos­ti, ktoré oni páchajú. 14 Tak ma do­viedol ku vchodu brány domu Hos­podinov­ho, ktorá je na sever. A hľa, tam sedely ženy oplakávajúc Tam­múza.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

13 A riekol mi: Ešte uvidíš aj iné veľké ohav­nos­ti, ktoré oni páchajú.

Evanjelický

13 Po­vedal mi: Znova uvidíš ešte väčšie ohav­nos­ti, ktoré pášu.

Ekumenický

13 Po­tom mi po­vedal: Počkaj ešte a uvidíš väčšie ohav­nos­ti, ktoré páchajú.

Bible21

13 Uvi­díš ale ještě horší ohavnosti, které páchají.“