EkumenickýEzechiel8,13

Ezechiel 8:13

Po­tom mi po­vedal: Počkaj ešte a uvidíš väčšie ohav­nos­ti, ktoré páchajú.


Verš v kontexte

12 Po­vedal mi: Videl si, človeče, čo páchajú starší domu Iz­raela v tme, každý vo svojej miest­nos­ti s modlou? Vravia si totiž: Hos­podin nás ne­vidí. Hos­podin opus­til krajinu. 13 Po­tom mi po­vedal: Počkaj ešte a uvidíš väčšie ohav­nos­ti, ktoré páchajú. 14 Pri­viedol ma ku vchodu do brány Hos­podinov­ho domu ob­rátenej na sever. Tam sedeli ženy a oplakávali Tam­múza.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

13 A riekol mi: Ešte uvidíš aj iné veľké ohav­nos­ti, ktoré oni páchajú.

Evanjelický

13 Po­vedal mi: Znova uvidíš ešte väčšie ohav­nos­ti, ktoré pášu.

Ekumenický

13 Po­tom mi po­vedal: Počkaj ešte a uvidíš väčšie ohav­nos­ti, ktoré páchajú.

Bible21

13 Uvi­díš ale ještě horší ohavnosti, které páchají.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček