RoháčekEzechiel8,12

Ezechiel 8:12

A riekol mi: Či si videl, synu človeka, čo robia starší domu Iz­raelov­ho vo tme, každý v komorách svoj­ho mod­los­lužob­ného obrazu? Lebo hovoria: Hos­podin nás ne­vidí; Hos­podin opus­til zem.


Verš v kontexte

11 A sedem­desiati mužovia zo starších domu Iz­raelov­ho a Jazaniáš, syn Šafánov, ktorý stál v ich strede, stáli pred nimi, a každý mal svoje kadid­lo vo svojej ruke, a vôňa ob­laku kadiva vy­stupovala hore. 12 A riekol mi: Či si videl, synu človeka, čo robia starší domu Iz­raelov­ho vo tme, každý v komorách svoj­ho mod­los­lužob­ného obrazu? Lebo hovoria: Hos­podin nás ne­vidí; Hos­podin opus­til zem. 13 A riekol mi: Ešte uvidíš aj iné veľké ohav­nos­ti, ktoré oni páchajú.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

12 A riekol mi: Či si videl, synu človeka, čo robia starší domu Iz­raelov­ho vo tme, každý v komorách svoj­ho mod­los­lužob­ného obrazu? Lebo hovoria: Hos­podin nás ne­vidí; Hos­podin opus­til zem.

Evanjelický

12 Riekol mi: Videl si, človeče, čo pášu starší domu Iz­raela v tme, každý vo svojej miest­nos­ti s mod­lou? Lebo si vravia: Hos­podin nás ne­vidí. Hos­podin opus­til krajinu.

Ekumenický

12 Po­vedal mi: Videl si, človeče, čo páchajú starší domu Iz­raela v tme, každý vo svojej miest­nos­ti s modlou? Vravia si totiž: Hos­podin nás ne­vidí. Hos­podin opus­til krajinu.

Bible21

12 „Vi­díš to, synu člověčí?“ ře­kl mi. „To­to pá­chají stařeši­nové domu Iz­rae­le v přítmí, každý ve výklenku své mod­ly. Ří­kají si to­tiž: ‚Hos­po­din nás ne­vi­dí; Hos­po­din zemi opustil.‘