RoháčekEzechiel38,21

Ezechiel 38:21

A za­volám proti nemu na všet­ky svoje vr­chy meč, hovorí Pán Hos­podin. Každého meč bude proti jeho bratovi.


Verš v kontexte

20 A budú sa triasť pred mojou tvárou mor­ské ryby a nebes­kí vtáci aj poľná zver i všet­ky plazy, ktoré sa plazia po zemi, jako i všet­ci ľudia, ktorí na tvári zeme. A vr­chy sa zrútia, a pad­nú p­rík­re svahy, i každý múr pad­ne na zem. 21 A za­volám proti nemu na všet­ky svoje vr­chy meč, hovorí Pán Hos­podin. Každého meč bude proti jeho bratovi. 22 A budem sa s ním súdiť morom a kr­vou a dám pršať na neho i na jeho hej­ná i na mnohé národy, ktoré budú s ním, za­plavujúci dážď a krupobitie, oheň a síru.

späť na Ezechiel, 38

Príbuzné preklady Roháček

21 A za­volám proti nemu na všet­ky svoje vr­chy meč, hovorí Pán Hos­podin. Každého meč bude proti jeho bratovi.

Evanjelický

21 Pri­volám proti nemu všet­ky druhy hrôzy - znie výrok Hos­podina, Pána - každý meč sa ob­ráti proti vlast­nému bratovi.

Ekumenický

21 Pri­volám proti nemu všet­ky druhy hrôzy — znie výrok Pána, Hos­podina — každý meč sa ob­ráti proti vlast­nému bratovi.

Bible21

21 Na všech svých horách po­vo­lám pro­ti Go­go­vi meč, praví Panovník Hos­po­din, a všich­ni jeho muži ob­rátí meč pro­ti sobě navzájem.