RoháčekEzechiel20,44

Ezechiel 20:44

A zviete, že ja som Hospodin, keď učiním s vami pre svoje meno, nie podľa vašich zlých ciest ani podľa vašich porušených činov, dome Iz­raelov, hovorí Pán Hos­podin.


Verš v kontexte

43 A tam sa roz­pamätáte na svoje ces­ty a na všet­ky svoje činy, ktorými sta sa poškv­rňovali, a budete sa sami sebe ošk­liviť pre všet­ky svoje nešľachet­nos­ti, ktoré ste páchali. 44 A zviete, že ja som Hospodin, keď učiním s vami pre svoje meno, nie podľa vašich zlých ciest ani podľa vašich porušených činov, dome Iz­raelov, hovorí Pán Hos­podin. 45 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac:

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

44 A zviete, že ja som Hospodin, keď učiním s vami pre svoje meno, nie podľa vašich zlých ciest ani podľa vašich porušených činov, dome Iz­raelov, hovorí Pán Hos­podin.

Evanjelický

44 Po­tom po­znáte, že ja som Hos­podin, keď to urobím s vami kvôli svoj­mu menu, a nie podľa vašich zlých ciest ani podľa vašich skazonos­ných skut­kov, dom Iz­raela - znie výrok Hos­podina, Pána.

Ekumenický

44 Po­tom spoz­náte, že ja som Hos­podin, keď to urobím s vami pre svoje meno, a nie podľa vašich zlých ciest ani podľa vašich zlých skut­kov, dom Iz­raela — znie výrok Pána, Hos­podina.

Bible21

44 Teh­dy po­zná­te, že já jsem Hos­po­din – až s vá­mi kvů­li své­mu jménu naložím ne pod­le vašich zlých způsobů a zkažených skutků, dome Iz­rae­le, praví Panovník Hospodin.“