RoháčekEzechiel20,45

Ezechiel 20:45

A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac:


Verš v kontexte

44 A zviete, že ja som Hospodin, keď učiním s vami pre svoje meno, nie podľa vašich zlých ciest ani podľa vašich porušených činov, dome Iz­raelov, hovorí Pán Hos­podin. 45 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 46 Synu človeka, ob­ráť svoju tvár na juh a kvap­kaj s­lovo proti polud­niu a prorokuj proti lesu poľa na juhu.

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

45 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: