RoháčekEzechiel20,37

Ezechiel 20:37

A preženiem vás popod palicu a uvediem vás do záväz­ku sm­luvy.


Verš v kontexte

36 ako som sa súdil s vašimi ot­cami na púšti Egypt­skej zeme, tak sa budem súdiť s vami, hovorí Pán Hos­podin. 37 A preženiem vás popod palicu a uvediem vás do záväz­ku sm­luvy. 38 A vy­lúčim z vás tých, ktorí sa mi protivia, a ktorí vierolom­ne od­padúvajú odo mňa; zo zeme ich po­hos­tín­stva ich vy­vediem; ale do zeme Iz­raelovej ne­voj­dú. A zviete, že ja som Hospodin.

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

37 A preženiem vás popod palicu a uvediem vás do záväz­ku sm­luvy.

Evanjelický

37 Pre­vediem vás popod palicu, uvediem vás do zväz­ku zmluvy

Ekumenický

37 Pre­vediem vás pod pas­tier­skou palicou a uvediem vás do zväz­ku zmluvy.

Bible21

37 Ne­chám vás pro­cházet pod pastýřs­kou ho­lí a přive­du vás do svaz­ku smlou­vy.