RoháčekEzechiel20,36

Ezechiel 20:36

ako som sa súdil s vašimi ot­cami na púšti Egypt­skej zeme, tak sa budem súdiť s vami, hovorí Pán Hos­podin.


Verš v kontexte

35 a za­vediem vás na púšť národov a tam sa budem s vami súdiť tvárou v tvár; 36 ako som sa súdil s vašimi ot­cami na púšti Egypt­skej zeme, tak sa budem súdiť s vami, hovorí Pán Hos­podin. 37 A preženiem vás popod palicu a uvediem vás do záväz­ku sm­luvy.

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

36 ako som sa súdil s vašimi ot­cami na púšti Egypt­skej zeme, tak sa budem súdiť s vami, hovorí Pán Hos­podin.

Evanjelický

36 Ako som sa súdil s vašimi ot­cami na púšti Egyp­ta, tak sa budem súdiť s vami - znie výrok Hos­podina, Pána.

Ekumenický

36 Ako som sa súdil s vašimi ot­cami na púšti Egyp­ta, tak sa budem súdiť s vami — znie výrok Pána, Hos­podina.

Bible21

36 Jako jsem sou­dil vaše otce na pouš­ti Egyp­ta, tak budu sou­dit vás, praví Panovník Hos­po­din.