RoháčekEzechiel20,29

Ezechiel 20:29

A riekol som im: Čo je to jaká výšina, na ktorú to vy chodíte? A tak sa volá výšinou až do tohoto dňa.


Verš v kontexte

28 keď som ich vo­viedol do zeme, ­vzhľadom na ktorú som zdvih­nul svoju ruku p­risahajúc, že im ju dám, nech videli ktorýkoľvek vy­soký breh alebo ktorýkoľvek košatý strom hus­tý, obetovali tam svoje bit­né obeti a dávali tam svoje popudzujúce obet­né dary a klád­li tam svoju upokojujúcu vôňu a vy­lievali tam svoje liate obeti. 29 A riekol som im: Čo je to jaká výšina, na ktorú to vy chodíte? A tak sa volá výšinou až do tohoto dňa. 30 Pre­to po­vedz domu Iz­raelov­mu: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Či sa budete poškv­rňovať ces­tou svojich ot­cov a budete smil­niť od­chádzajúc za ich hnusobami?

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

29 A riekol som im: Čo je to jaká výšina, na ktorú to vy chodíte? A tak sa volá výšinou až do tohoto dňa.

Evanjelický

29 Ja som im však riekol: Na akú výšinu to chodievate? Pre­to sa až do dnešného dňa volá Výšina.

Ekumenický

29 Ja som im však po­vedal: Na akú výšinu to chodievate? Pre­to sa to až do dnešného dňa volá Výšina.

Bible21

29 Ptal jsem se: K jaké výšině to špl­há­te? (Až dodneška se jí říká Bá­ma, Výši­na.)