RoháčekEzechiel20,30

Ezechiel 20:30

Pre­to po­vedz domu Iz­raelov­mu: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Či sa budete poškv­rňovať ces­tou svojich ot­cov a budete smil­niť od­chádzajúc za ich hnusobami?


Verš v kontexte

29 A riekol som im: Čo je to jaká výšina, na ktorú to vy chodíte? A tak sa volá výšinou až do tohoto dňa. 30 Pre­to po­vedz domu Iz­raelov­mu: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Či sa budete poškv­rňovať ces­tou svojich ot­cov a budete smil­niť od­chádzajúc za ich hnusobami? 31 I donášaním svojich darov, vodením svojich synov cez oheň poškv­rňujete sa pri všet­kých svojich ukydaných bohoch až do tohoto dňa, a ja by som mal dať, aby ste sa ma pýtali, dome Iz­raelov? Ako že ja žijem, hovorí Pán Hos­podin, nedám, aby ste sa ma pýtali.

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

30 Pre­to po­vedz domu Iz­raelov­mu: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Či sa budete poškv­rňovať ces­tou svojich ot­cov a budete smil­niť od­chádzajúc za ich hnusobami?

Evanjelický

30 Teda po­vedz domu Iz­raela: Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Či sa budete poškv­rňovať podľa spôsobu svojich ot­cov a či chcete smil­ne na­sledovať svoje hnus­né mod­ly?

Ekumenický

30 Pre­to po­vedz domu Iz­raela: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Či sa budete poškv­rňovať podľa spôsobu svojich ot­cov a či chcete smil­ne na­sledovať svoje ohav­né mod­ly?

Bible21

30 Pro­to řekni domu Iz­rae­le: Tak praví Panovník Hos­po­din – Když se po­sk­vrňujete tak jako vaši ot­cové tím, že smilní­te s je­jich ne­chutný­mi ob­ra­zy,