RoháčekEzechiel20,27

Ezechiel 20:27

Pre­to hovor domu Iz­raelov­mu, synu človeka, a po­vieš im: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Ešte i tým­to ma ob­rážali vaši ot­covia, pri svojej vierolom­nos­ti, ktorej sa do­púšťali proti mne:


Verš v kontexte

26 a poškvr­nil som ich v ich daroch tým, že vodili všet­ko, čo ot­vára život, cez oheň, aby som ich spus­tošil, aby po­znali, že ja som Hospodin. 27 Pre­to hovor domu Iz­raelov­mu, synu človeka, a po­vieš im: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Ešte i tým­to ma ob­rážali vaši ot­covia, pri svojej vierolom­nos­ti, ktorej sa do­púšťali proti mne: 28 keď som ich vo­viedol do zeme, ­vzhľadom na ktorú som zdvih­nul svoju ruku p­risahajúc, že im ju dám, nech videli ktorýkoľvek vy­soký breh alebo ktorýkoľvek košatý strom hus­tý, obetovali tam svoje bit­né obeti a dávali tam svoje popudzujúce obet­né dary a klád­li tam svoju upokojujúcu vôňu a vy­lievali tam svoje liate obeti.

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

27 Pre­to hovor domu Iz­raelov­mu, synu človeka, a po­vieš im: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Ešte i tým­to ma ob­rážali vaši ot­covia, pri svojej vierolom­nos­ti, ktorej sa do­púšťali proti mne:

Evanjelický

27 Pre­to pre­hovor k domu Iz­raela, človeče, a po­vedz im: Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Aj tým­to sa mi rúhali vaši ot­covia: svojou ne­ver­nosťou, ktorej sa do­púšťali voči mne.

Ekumenický

27 Pre­to hovor, človeče, k domu Iz­raela a po­vedz im: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Aj tým­to sa mi rúhali vaši ot­covia: svojou ne­ver­nosťou, ktorej sa do­púšťali voči mne.

Bible21

27 Pro­to, synu člověčí, mluv k domu Iz­rae­le a řekni jim: Tak praví Panovník Hos­po­din – Vaši ot­cové mě dále hano­bi­li tím, jak mi byli ne­věrní.