RoháčekEzechiel20,24

Ezechiel 20:24

pre­tože nečinili mojich súdov a moje ustanovenia za­vr­h­li a znes­vätili moje soboty, a že ich oči boly ob­rátené za ukydanými boh­mi ich ot­cov.


Verš v kontexte

23 No, i ja som im p­risahajúc pozdvihnul svoju ruku tam na púšti, že ich rozp­týlim medzi národy a rozoženiem ich po rôz­nych krajinách, 24 pre­tože nečinili mojich súdov a moje ustanovenia za­vr­h­li a znes­vätili moje soboty, a že ich oči boly ob­rátené za ukydanými boh­mi ich ot­cov. 25 Pre­to som im aj ja dal ustanovenia nie dob­ré a súdy, ktorými nebudú žiť,

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

24 pre­tože nečinili mojich súdov a moje ustanovenia za­vr­h­li a znes­vätili moje soboty, a že ich oči boly ob­rátené za ukydanými boh­mi ich ot­cov.

Evanjelický

24 pre­tože moje nariadenia ne­pl­nili, ale moje ustanovenia za­vr­h­li, moje dni sviatočného od­počin­ku znes­vätili a svoje zraky upierali k mod­lám svojich ot­cov.

Ekumenický

24 pre­tože ne­pl­nili moje nariadenia a za­vr­h­li moje ustanovenia, znes­vätili moje dni sobot­ného od­počin­ku a svoje oči upierali k modlám svojich ot­cov.

Bible21

24 pro­tože ne­plni­li mé záko­ny, má pravi­dla za­vrh­li, zne­svěcova­li mé so­bo­ty a upíra­li oči k mod­lám svých ot­ců.