RoháčekEzechiel20,23

Ezechiel 20:23

No, i ja som im p­risahajúc pozdvihnul svoju ruku tam na púšti, že ich rozp­týlim medzi národy a rozoženiem ich po rôz­nych krajinách,


Verš v kontexte

22 Avšak od­vrátil som svoju ruku a učinil som pre svoje meno, aby nebolo zne­uc­tené pred očami národov, pred ktorých očami som ich vy­viedol. 23 No, i ja som im p­risahajúc pozdvihnul svoju ruku tam na púšti, že ich rozp­týlim medzi národy a rozoženiem ich po rôz­nych krajinách, 24 pre­tože nečinili mojich súdov a moje ustanovenia za­vr­h­li a znes­vätili moje soboty, a že ich oči boly ob­rátené za ukydanými boh­mi ich ot­cov.

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

23 No, i ja som im p­risahajúc pozdvihnul svoju ruku tam na púšti, že ich rozp­týlim medzi národy a rozoženiem ich po rôz­nych krajinách,

Evanjelický

23 Ale zdvihol som ruku a pri­sahal som proti nim na púšti, že ich rozp­týlim medzi národy a že ich rozt­rúsim po krajinách,

Ekumenický

23 No zdvihol som ruku a pri­sahal som proti nim na púšti, že ich rozp­týlim medzi národy a že ich rozt­rúsim po krajinách,

Bible21

23 Na oné pouš­ti jsem jim však také přísahal, že je roz­ptýlím mezi náro­dy a roz­práším je po zemích,