RoháčekEzechiel20,20

Ezechiel 20:20

a sväťte moje soboty, a budú znamením medzi mnou a medzi vami, aby ste vedeli, že ja som Hospodin, váš Bôh.


Verš v kontexte

19 Ja som Hospodin, váš Bôh; choďte v mojich ustanoveniach a os­tríhaj­te moje súdy a čiňte ich 20 a sväťte moje soboty, a budú znamením medzi mnou a medzi vami, aby ste vedeli, že ja som Hospodin, váš Bôh. 21 Ale aj synovia sa spur­ne staväli proti mne; v mojich ustanoveniach nechodili ani ne­os­tríhali mojich súdov, aby ich boli činili, ktoré, keby ich činil človek, žil by nimi; moje soboty znes­vätili. Pre­to som po­vedal, že vy­lejem na nich svoju prch­livosť, že vy­konám na nich svoj hnev na púšti.

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

20 a sväťte moje soboty, a budú znamením medzi mnou a medzi vami, aby ste vedeli, že ja som Hospodin, váš Bôh.

Evanjelický

20 sväťte moje dni sviatočného od­počin­ku, a budú znamením medzi mnou a medzi vami, aby ste po­znali, že ja som Hos­podin, váš Boh.

Ekumenický

20 sväťte moje dni sobot­ného od­počin­ku, ktoré budú znamením medzi mnou a medzi vami, aby ste po­znali, že ja som Hos­podin, váš Boh.

Bible21

20 Svěť­te mé so­bo­ty, ať jsou zna­mením mezi mnou a vá­mi, abys­te vědě­li, že já jsem Hos­po­din, váš Bůh.