RoháčekEzechiel20,19

Ezechiel 20:19

Ja som Hospodin, váš Bôh; choďte v mojich ustanoveniach a os­tríhaj­te moje súdy a čiňte ich


Verš v kontexte

18 A po­vedal som ich synom tam na púšti: Nechoďte v ustanoveniach svojich ot­cov a ich súdov ne­os­tríhaj­te ani sa ne­poškv­rňuj­te ich ukydanými boh­mi. 19 Ja som Hospodin, váš Bôh; choďte v mojich ustanoveniach a os­tríhaj­te moje súdy a čiňte ich 20 a sväťte moje soboty, a budú znamením medzi mnou a medzi vami, aby ste vedeli, že ja som Hospodin, váš Bôh.

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

19 Ja som Hospodin, váš Bôh; choďte v mojich ustanoveniach a os­tríhaj­te moje súdy a čiňte ich

Evanjelický

19 Ja som Hos­podin, váš Boh! Choďte podľa mojich ustanovení, za­chovávaj­te moje nariadenia a plňte ich,

Ekumenický

19 Ja som Hos­podin, váš Boh! Choďte podľa mojich ustanovení, za­chovávaj­te moje nariadenia a plňte ich,

Bible21

19 Já jsem Hos­po­din, váš Bůh. Řiď­te se mý­mi pravi­dly, do­držuj­te mé záko­ny a jednej­te pod­le nich.