RoháčekEzechiel20,16

Ezechiel 20:16

pre­tože za­vr­h­li moje súdy a v mojich ustanoveniach nechodili a znes­vätili aj moje soboty, lebo ich srd­ce išlo za ich ukydanými boh­mi.


Verš v kontexte

15 Ale i ja som im p­risahajúc pozdvihnul svoju ruku na púšti, že ich ne­vovediem do zeme, ktorú som bol dal, tečúcu mliekom a medom, okrasu to všet­kých zemí, 16 pre­tože za­vr­h­li moje súdy a v mojich ustanoveniach nechodili a znes­vätili aj moje soboty, lebo ich srd­ce išlo za ich ukydanými boh­mi. 17 Ale moje oko sa zľutovalo nad nimi, takže som ich nez­kazil a ne­učinil som im kon­ca na púšti.

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

16 pre­tože za­vr­h­li moje súdy a v mojich ustanoveniach nechodili a znes­vätili aj moje soboty, lebo ich srd­ce išlo za ich ukydanými boh­mi.

Evanjelický

16 pre­tože za­vr­h­li moje nariadenia, nechodili podľa mojich ustanovení a moje sviatočné dni od­počin­ku znes­väcovali, lebo ich srd­ce išlo za ich mod­lami.

Ekumenický

16 pre­tože za­vr­h­li moje nariadenia, nechodili podľa mojich ustanovení a moje sobot­né dni od­počin­ku znes­väcovali, lebo ich srd­ce išlo za ich mod­lami.

Bible21

16 pro­tože za­vrh­li mé záko­ny, neří­di­li se mý­mi pravi­dly a zne­svěcova­li mé so­bo­ty, ne­boť v srd­cích následova­li své hnu­sné mod­ly.