RoháčekEzechiel20,17

Ezechiel 20:17

Ale moje oko sa zľutovalo nad nimi, takže som ich nez­kazil a ne­učinil som im kon­ca na púšti.


Verš v kontexte

16 pre­tože za­vr­h­li moje súdy a v mojich ustanoveniach nechodili a znes­vätili aj moje soboty, lebo ich srd­ce išlo za ich ukydanými boh­mi. 17 Ale moje oko sa zľutovalo nad nimi, takže som ich nez­kazil a ne­učinil som im kon­ca na púšti. 18 A po­vedal som ich synom tam na púšti: Nechoďte v ustanoveniach svojich ot­cov a ich súdov ne­os­tríhaj­te ani sa ne­poškv­rňuj­te ich ukydanými boh­mi.

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

17 Ale moje oko sa zľutovalo nad nimi, takže som ich nez­kazil a ne­učinil som im kon­ca na púšti.

Evanjelický

17 Ale môj zrak sa zmiloval nad nimi, takže som ich ne­zničil, ani som s nimi ne­skon­coval na púšti.

Ekumenický

17 No moje oči sa zmilovali nad nimi, takže som ich ne­zničil, ani som s nimi ne­skon­coval na púšti.

Bible21

17 Přesto mi bylo líto je zničit, a tak jsem s nimi na té pouš­ti ne­s­kon­coval.