RoháčekEzechiel20,15

Ezechiel 20:15

Ale i ja som im p­risahajúc pozdvihnul svoju ruku na púšti, že ich ne­vovediem do zeme, ktorú som bol dal, tečúcu mliekom a medom, okrasu to všet­kých zemí,


Verš v kontexte

14 Avšak učinil som pre svoje meno, aby nebolo zne­uc­tené pred očami národov, pred ktorých očami som ich vy­viedol. 15 Ale i ja som im p­risahajúc pozdvihnul svoju ruku na púšti, že ich ne­vovediem do zeme, ktorú som bol dal, tečúcu mliekom a medom, okrasu to všet­kých zemí, 16 pre­tože za­vr­h­li moje súdy a v mojich ustanoveniach nechodili a znes­vätili aj moje soboty, lebo ich srd­ce išlo za ich ukydanými boh­mi.

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

15 Ale i ja som im p­risahajúc pozdvihnul svoju ruku na púšti, že ich ne­vovediem do zeme, ktorú som bol dal, tečúcu mliekom a medom, okrasu to všet­kých zemí,

Evanjelický

15 Pred­sa však som zdvihol ruku a pri­sahal som proti nim na púšti, že ich nedovediem do krajiny, ktorú som im dal, ktorá oplýva mliekom a medom a je najk­rajšia zo všet­kých krajín,

Ekumenický

15 Pred­sa však som zdvihol ruku a pri­sahal som proti nim na púšti, že ich nedovediem do krajiny, ktorú som im dal, ktorá oplýva mliekom a medom a je najk­rajšia zo všet­kých krajín,

Bible21

15 Na oné pouš­ti jsem jim však také přísahal, že je ne­u­ve­du do země, kte­rou jsem jim dal, do země oplývající mlékem a me­dem, do země nejkrásnější ze všech,