RoháčekEzechiel19,4

Ezechiel 19:4

A počuly o ňom národy; lapený bol do ich jamy, a do­vied­li ho za ob­rúčky do Egypt­skej zeme.


Verš v kontexte

3 A vy­chovala jed­no zo svojich ľvíčat; bol to mladý lev a na­učil sa lúpežiť; žrával ľudí. 4 A počuly o ňom národy; lapený bol do ich jamy, a do­vied­li ho za ob­rúčky do Egypt­skej zeme. 5 A keď videla ľvica, že dar­mo čaká, a že zahynula jej nádej, vzala jed­no zo svojich ľvíčat, urobila ho mladým ľvom.

späť na Ezechiel, 19

Príbuzné preklady Roháček

4 A počuly o ňom národy; lapený bol do ich jamy, a do­vied­li ho za ob­rúčky do Egypt­skej zeme.

Evanjelický

4 Národy kričali proti ne­mu. Do ich jamy bol lapený. Do­vied­li ho za háky v nose do Egyp­ta.

Ekumenický

4 Národy o ňom počuli, do ich jamy bol lapený, do­vied­li ho za háky v čeľustiach do Egyp­ta.

Bible21

4 Když o něm us­lyše­li mezi národy, ulovili ho do pasti; za háky ho do Egyp­ta od­vlek­li.