RoháčekEzechiel19,5

Ezechiel 19:5

A keď videla ľvica, že dar­mo čaká, a že zahynula jej nádej, vzala jed­no zo svojich ľvíčat, urobila ho mladým ľvom.


Verš v kontexte

4 A počuly o ňom národy; lapený bol do ich jamy, a do­vied­li ho za ob­rúčky do Egypt­skej zeme. 5 A keď videla ľvica, že dar­mo čaká, a že zahynula jej nádej, vzala jed­no zo svojich ľvíčat, urobila ho mladým ľvom. 6 A chodil si medzi ľvami a stal sa z neho mladý lev; ale sa na­učil lúpežiť a žrával ľudí;

späť na Ezechiel, 19

Príbuzné preklady Roháček

5 A keď videla ľvica, že dar­mo čaká, a že zahynula jej nádej, vzala jed­no zo svojich ľvíčat, urobila ho mladým ľvom.

Evanjelický

5 Keď čakajúca levica videla, že za­hynula jej nádej, vzala jed­no z mláďat, mladým levom ho urobila.

Ekumenický

5 Keď čakajúca levica videla, že za­hynula jej nádej, vzala iné zo svojich mláďat a mladým levom ho urobila.

Bible21

5 Když lvice vi­dě­la, že se nedočká, její na­děje že zhynula, vzala jiné ze svých lvíčat, udělala z něj dravého lva.