EvanjelickýEzechiel19,4

Ezechiel 19:4

Národy kričali proti ne­mu. Do ich jamy bol lapený. Do­vied­li ho za háky v nose do Egyp­ta.


Verš v kontexte

3 Vy­chovala si jed­no z mláďat, stalo sa mladým levom. Na­učil sa tr­hať korisť, žrával ľudí. 4 Národy kričali proti ne­mu. Do ich jamy bol lapený. Do­vied­li ho za háky v nose do Egyp­ta. 5 Keď čakajúca levica videla, že za­hynula jej nádej, vzala jed­no z mláďat, mladým levom ho urobila.

späť na Ezechiel, 19

Príbuzné preklady Roháček

4 A počuly o ňom národy; lapený bol do ich jamy, a do­vied­li ho za ob­rúčky do Egypt­skej zeme.

Evanjelický

4 Národy kričali proti ne­mu. Do ich jamy bol lapený. Do­vied­li ho za háky v nose do Egyp­ta.

Ekumenický

4 Národy o ňom počuli, do ich jamy bol lapený, do­vied­li ho za háky v čeľustiach do Egyp­ta.

Bible21

4 Když o něm us­lyše­li mezi národy, ulovili ho do pasti; za háky ho do Egyp­ta od­vlek­li.