RoháčekEzechiel11,22

Ezechiel 11:22

A cherubi zdvih­li svoje krýd­la, a kolesá ­vznies­ly sa popri nich a sláva Boha Iz­raelov­ho nad nimi shora.


Verš v kontexte

21 Ale čo do tých, ktorých srd­ce chodí za ich mrz­kosťami a za ich ohav­nosťami, tých ces­tu dám na ich hlavu, hovorí Pán Hos­podin. 22 A cherubi zdvih­li svoje krýd­la, a kolesá ­vznies­ly sa popri nich a sláva Boha Iz­raelov­ho nad nimi shora. 23 A sláva Hos­podinova vy­stúpila hore zponad pro­stred­ku mes­ta a za­stála na vr­chu, ktorý je od východu mes­ta.

späť na Ezechiel, 11

Príbuzné preklady Roháček

22 A cherubi zdvih­li svoje krýd­la, a kolesá ­vznies­ly sa popri nich a sláva Boha Iz­raelov­ho nad nimi shora.

Evanjelický

22 Cherubi zdvih­li svoje kríd­la a kolesá sa po­hli zároveň s nimi, za­tiaľ čo sláva Boha Iz­raela bola nad nimi.

Ekumenický

22 Cherubi zdvih­li svoje kríd­la a kolesá sa po­hli zároveň s nimi, kým sláva Boha Iz­raela bola nad nimi.

Bible21

22 Vtom che­ru­bové s koly po bo­cích a se slávou Boha Iz­rae­le nad se­bou zve­dli kříd­la.