EvanjelickýEzechiel11,22

Ezechiel 11:22

Cherubi zdvih­li svoje kríd­la a kolesá sa po­hli zároveň s nimi, za­tiaľ čo sláva Boha Iz­raela bola nad nimi.


Verš v kontexte

21 Avšak na tých, ktorých srd­ce sa pri­dŕža ich mrz­kých a ohav­ných modiel, na ich hlavu uvalím trest za ich ces­ty - znie výrok Hos­podina, Pána. 22 Cherubi zdvih­li svoje kríd­la a kolesá sa po­hli zároveň s nimi, za­tiaľ čo sláva Boha Iz­raela bola nad nimi. 23 Po­tom sláva Hos­podinova od­išla na­hor z mes­ta a za­stala na vr­chu východ­ne od mes­ta.

späť na Ezechiel, 11

Príbuzné preklady Roháček

22 A cherubi zdvih­li svoje krýd­la, a kolesá ­vznies­ly sa popri nich a sláva Boha Iz­raelov­ho nad nimi shora.

Evanjelický

22 Cherubi zdvih­li svoje kríd­la a kolesá sa po­hli zároveň s nimi, za­tiaľ čo sláva Boha Iz­raela bola nad nimi.

Ekumenický

22 Cherubi zdvih­li svoje kríd­la a kolesá sa po­hli zároveň s nimi, kým sláva Boha Iz­raela bola nad nimi.

Bible21

22 Vtom che­ru­bové s koly po bo­cích a se slávou Boha Iz­rae­le nad se­bou zve­dli kříd­la.