RoháčekEzechiel11,21

Ezechiel 11:21

Ale čo do tých, ktorých srd­ce chodí za ich mrz­kosťami a za ich ohav­nosťami, tých ces­tu dám na ich hlavu, hovorí Pán Hos­podin.


Verš v kontexte

20 aby chodili v mojich ustanoveniach a os­tríhali moje súdy a činili ich. A tak mi budú ľudom, a ja im budem Bohom. 21 Ale čo do tých, ktorých srd­ce chodí za ich mrz­kosťami a za ich ohav­nosťami, tých ces­tu dám na ich hlavu, hovorí Pán Hos­podin. 22 A cherubi zdvih­li svoje krýd­la, a kolesá ­vznies­ly sa popri nich a sláva Boha Iz­raelov­ho nad nimi shora.

späť na Ezechiel, 11

Príbuzné preklady Roháček

21 Ale čo do tých, ktorých srd­ce chodí za ich mrz­kosťami a za ich ohav­nosťami, tých ces­tu dám na ich hlavu, hovorí Pán Hos­podin.

Evanjelický

21 Avšak na tých, ktorých srd­ce sa pri­dŕža ich mrz­kých a ohav­ných modiel, na ich hlavu uvalím trest za ich ces­ty - znie výrok Hos­podina, Pána.

Ekumenický

21 avšak na hlavu tých, ktorých srd­ce sa pri­dŕža mrz­kých a ohav­ných modiel, uvalím trest za ich ces­ty — znie výrok Pána, Hos­podina.

Bible21

21 Ale těm, je­jichž srd­ce tíh­ne k ohavnos­tem a ne­chutnos­tem, ta­kovým ob­rátím je­jich ces­ty na hlavy, praví Panovník Hospodin.“