EkumenickýEzechiel11,21

Ezechiel 11:21

avšak na hlavu tých, ktorých srd­ce sa pri­dŕža mrz­kých a ohav­ných modiel, uvalím trest za ich ces­ty — znie výrok Pána, Hos­podina.


Verš v kontexte

20 aby chodili podľa mojich ustanovení, aby za­chovávali moje nariadenia a pl­nili ich. Oni budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom, 21 avšak na hlavu tých, ktorých srd­ce sa pri­dŕža mrz­kých a ohav­ných modiel, uvalím trest za ich ces­ty — znie výrok Pána, Hos­podina. 22 Cherubi zdvih­li svoje kríd­la a kolesá sa po­hli zároveň s nimi, kým sláva Boha Iz­raela bola nad nimi.

späť na Ezechiel, 11

Príbuzné preklady Roháček

21 Ale čo do tých, ktorých srd­ce chodí za ich mrz­kosťami a za ich ohav­nosťami, tých ces­tu dám na ich hlavu, hovorí Pán Hos­podin.

Evanjelický

21 Avšak na tých, ktorých srd­ce sa pri­dŕža ich mrz­kých a ohav­ných modiel, na ich hlavu uvalím trest za ich ces­ty - znie výrok Hos­podina, Pána.

Ekumenický

21 avšak na hlavu tých, ktorých srd­ce sa pri­dŕža mrz­kých a ohav­ných modiel, uvalím trest za ich ces­ty — znie výrok Pána, Hos­podina.

Bible21

21 Ale těm, je­jichž srd­ce tíh­ne k ohavnos­tem a ne­chutnos­tem, ta­kovým ob­rátím je­jich ces­ty na hlavy, praví Panovník Hospodin.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček