RoháčekEzdráš9,5

Ezdráš 9:5

A v čas večernej obeti som vstal od ponižovania sa majúc roz­tr­hnuté svoje rúcho i svoj plášť a kľakol som na svoje kolená a rozp­res­trúc svoje ruky k Hos­podinovi, svoj­mu Bohu,


Verš v kontexte

4 A shromaždili sa ku mne všet­ci, ktorí sa trias­li pred slovami Boha Iz­raelov­ho pre také prestúpenie pre­stehovaných, a ja som tak sedel zdesený až do večer­nej obeti. 5 A v čas večernej obeti som vstal od ponižovania sa majúc roz­tr­hnuté svoje rúcho i svoj plášť a kľakol som na svoje kolená a rozp­res­trúc svoje ruky k Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, 6 riekol som: Môj Bože, han­bím sa a stydím po­z­dvih­núť, môj Bože, svoju tvár k tebe, lebo naše ne­právos­ti sa rozm­nožily tak, že sahajú až nad našu hlavu, a naše pre­vinenie narást­lo, že sahá až do neba.

späť na Ezdráš, 9

Príbuzné preklady Roháček

5 A v čas večernej obeti som vstal od ponižovania sa majúc roz­tr­hnuté svoje rúcho i svoj plášť a kľakol som na svoje kolená a rozp­res­trúc svoje ruky k Hos­podinovi, svoj­mu Bohu,

Evanjelický

5 Pri večer­nej obeti som po­vs­tal zo svoj­ho po­korenia s roz­tr­hnutým odevom a rúchom, kľakol som na kolená, vy­strel ruky k svoj­mu Bohu

Ekumenický

5 Počas večer­nej obety som však skončil kajúci ob­rad, s roztrhnutým rúchom a plášťom som sa hodil na kolená, rozp­re­strel som ruky k Hospodinovi, svoj­mu Bohu,

Bible21

5 Teprve v čas večerní obě­ti jsem se ze své trýzně vzpa­ma­toval. Stále ještě v roz­trženém rou­chu a pláš­ti jsem padl na ko­le­na a vze­pjal ruce k Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu,