RoháčekEzdráš9,6

Ezdráš 9:6

riekol som: Môj Bože, han­bím sa a stydím po­z­dvih­núť, môj Bože, svoju tvár k tebe, lebo naše ne­právos­ti sa rozm­nožily tak, že sahajú až nad našu hlavu, a naše pre­vinenie narást­lo, že sahá až do neba.


Verš v kontexte

5 A v čas večernej obeti som vstal od ponižovania sa majúc roz­tr­hnuté svoje rúcho i svoj plášť a kľakol som na svoje kolená a rozp­res­trúc svoje ruky k Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, 6 riekol som: Môj Bože, han­bím sa a stydím po­z­dvih­núť, môj Bože, svoju tvár k tebe, lebo naše ne­právos­ti sa rozm­nožily tak, že sahajú až nad našu hlavu, a naše pre­vinenie narást­lo, že sahá až do neba. 7 Odo dní svojich ot­cov sme vo veľkej vine až do tohoto dňa, a pre svoje ne­právos­ti boli sme vy­daní my, naši kráľovia i naši kňazi do ruky kráľov zemí, pod meč, do zajatia, na lúpež a v han­bu tvári, jako je tomu i dnes.

späť na Ezdráš, 9

Príbuzné preklady Roháček

6 riekol som: Môj Bože, han­bím sa a stydím po­z­dvih­núť, môj Bože, svoju tvár k tebe, lebo naše ne­právos­ti sa rozm­nožily tak, že sahajú až nad našu hlavu, a naše pre­vinenie narást­lo, že sahá až do neba.

Evanjelický

6 a po­vedal som: Bože môj, pýrim sa a han­bím po­z­dvih­núť, Bože môj, svoju tvár k Tebe, lebo naše ne­právos­ti sa rozm­nožili až nad hlavu a naše pre­vinenie vzrást­lo až k nebu.

Ekumenický

6 a vravel som: Môj Bože, pýrim sa a han­bím sa po­z­dvih­núť svoju tvár k tebe, môj Bože, lebo naše ne­právos­ti nám prerást­li cez hlavu a naše pre­vinenia siahajú až po nebesia.

Bible21

6 se slovy: „Je mi han­ba, Bože můj! Stydím se k to­bě zvednout tvář, Bože můj! Naše hří­chy nám pře­rost­ly přes hlavu, naše vina do­sáh­la k ne­bi.