RoháčekEzdráš8,24

Ezdráš 8:24

A od­delil som dvanás­tich z kniežat kňazov: Šerebiáša, Chašabiáša a s nimi desiatich z ich bratov.


Verš v kontexte

23 A tak sme sa pos­tili a hľadali sme o to svoj­ho Boha, a vy­slyšal nás. 24 A od­delil som dvanás­tich z kniežat kňazov: Šerebiáša, Chašabiáša a s nimi desiatich z ich bratov. 25 A od­vážil som im strieb­ro a zlato a tie nádoby, obeť to po­z­dvi­hnutia domu nášho Boha, ktorú obetovali kráľ a jeho rad­covia a jeho kniežatá a celý Iz­rael, všetci, ktorí sa tam našli.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

24 A od­delil som dvanás­tich z kniežat kňazov: Šerebiáša, Chašabiáša a s nimi desiatich z ich bratov.

Evanjelický

24 Od­delil som dvanás­tich z pop­red­ných kňazov, Šereb­ju, Chašab­ju a s nimi desiatich z bratov,

Ekumenický

24 Po­tom som vy­bral dvanás­tich z popredných kňazov, Šéreb­ju a Chašab­ju a s nimi desiatich spomedzi ich bratov.

Bible21

24 Po­tom jsem vy­bral dvanáct předních kněží: Še­re­biáše, Chaša­biáše a dalších deset je­jich bra­trů.