EkumenickýEzdráš8,24

Ezdráš 8:24

Po­tom som vy­bral dvanás­tich z popredných kňazov, Šéreb­ju a Chašab­ju a s nimi desiatich spomedzi ich bratov.


Verš v kontexte

23 Pos­tili sme sa teda a prosili sme o to svoj­ho Boha a dal sa nám uprosiť. 24 Po­tom som vy­bral dvanás­tich z popredných kňazov, Šéreb­ju a Chašab­ju a s nimi desiatich spomedzi ich bratov. 25 Po­tom som im od­vážil strieb­ro, zlato a nádoby, po­svät­ný dar pre dom nášho Boha, ktorý obetoval kráľ, jeho rad­covia, jeho kniežatá a všet­ci Iz­raeliti, koľko ich tam bolo.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

24 A od­delil som dvanás­tich z kniežat kňazov: Šerebiáša, Chašabiáša a s nimi desiatich z ich bratov.

Evanjelický

24 Od­delil som dvanás­tich z pop­red­ných kňazov, Šereb­ju, Chašab­ju a s nimi desiatich z bratov,

Ekumenický

24 Po­tom som vy­bral dvanás­tich z popredných kňazov, Šéreb­ju a Chašab­ju a s nimi desiatich spomedzi ich bratov.

Bible21

24 Po­tom jsem vy­bral dvanáct předních kněží: Še­re­biáše, Chaša­biáše a dalších deset je­jich bra­trů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček