EvanjelickýEzdráš8,24

Ezdráš 8:24

Od­delil som dvanás­tich z pop­red­ných kňazov, Šereb­ju, Chašab­ju a s nimi desiatich z bratov,


Verš v kontexte

23 Pos­tili sme sa a prosili sme o to svoj­ho Boha, a vy­slyšal nás. 24 Od­delil som dvanás­tich z pop­red­ných kňazov, Šereb­ju, Chašab­ju a s nimi desiatich z bratov, 25 a od­vážil som im do rúk strieb­ro, zlato a nádoby, prí­spevok na dom nášho Boha, ktorým pris­peli kráľ, jeho rad­covia a kniežatá i všet­ci Iz­rael­ci, ktorí boli tam;

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

24 A od­delil som dvanás­tich z kniežat kňazov: Šerebiáša, Chašabiáša a s nimi desiatich z ich bratov.

Evanjelický

24 Od­delil som dvanás­tich z pop­red­ných kňazov, Šereb­ju, Chašab­ju a s nimi desiatich z bratov,

Ekumenický

24 Po­tom som vy­bral dvanás­tich z popredných kňazov, Šéreb­ju a Chašab­ju a s nimi desiatich spomedzi ich bratov.

Bible21

24 Po­tom jsem vy­bral dvanáct předních kněží: Še­re­biáše, Chaša­biáše a dalších deset je­jich bra­trů.