RoháčekEzdráš8,23

Ezdráš 8:23

A tak sme sa pos­tili a hľadali sme o to svoj­ho Boha, a vy­slyšal nás.


Verš v kontexte

22 Lebo som sa han­bil žiadať od kráľa voj­sko a jazd­cov, aby nám po­máhali b­rániť sa proti nejakému nepriateľovi na ces­te, lebo sme boli po­vedali kráľovi, že ruka nášho Boha je nad všet­kými tými, ktorí ho hľadajú, na ich dobré, a že jeho moc a jeho hnev je proti všet­kým tým, ktorí ho opúšťajú. 23 A tak sme sa pos­tili a hľadali sme o to svoj­ho Boha, a vy­slyšal nás. 24 A od­delil som dvanás­tich z kniežat kňazov: Šerebiáša, Chašabiáša a s nimi desiatich z ich bratov.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

23 A tak sme sa pos­tili a hľadali sme o to svoj­ho Boha, a vy­slyšal nás.

Evanjelický

23 Pos­tili sme sa a prosili sme o to svoj­ho Boha, a vy­slyšal nás.

Ekumenický

23 Pos­tili sme sa teda a prosili sme o to svoj­ho Boha a dal sa nám uprosiť.

Bible21

23 Posti­li jsme se tedy a pro­si­li za to svého Bo­ha, a vy­s­lyšel nás.