RoháčekEzdráš6,2

Ezdráš 6:2

A našla sa v Ach­mete na hrade, ktorý je v Méd­skej krajine, jed­na kniha, v ktorej bolo tak­to na­písané na pamäť:


Verš v kontexte

1 Vtedy roz­kázal kráľ Dárius, aby hľadali v dome kníh po­kladov, složených tam v Babylone. 2 A našla sa v Ach­mete na hrade, ktorý je v Méd­skej krajine, jed­na kniha, v ktorej bolo tak­to na­písané na pamäť: 3 V pr­vom roku kráľa Cýra roz­kázal kráľ Cýrus: Dom Boží, k­torý bol v Jeruzaleme, nech vy­stavia ten dom na mies­te, na ktorom obetujú obeti, a nech vyzdvihnú jeho zá­klad. Jeho výška bude šesťdesiat lakťov a jeho šír­ka tak­tiež šesťdesiat lakťov.

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

2 A našla sa v Ach­mete na hrade, ktorý je v Méd­skej krajine, jed­na kniha, v ktorej bolo tak­to na­písané na pamäť:

Evanjelický

2 Vtedy sa našiel na hrade v Ek­batáne v Méd­sku zvitok a v ňom bolo na­písané: Pamät­ný zápis:

Ekumenický

2 Aj sa našiel v panovníckom síd­le Ek­batana, ktoré leží v médskej provin­cii, jeden zvitok, kde bolo na­písané: Pamät­ný záz­nam:

Bible21

2 Až v Ekba­taně, hlavním městě méd­ské pro­vin­cie, se nale­zl svi­tek ob­sahující ten­to záznam: