EvanjelickýEzdráš6,2

Ezdráš 6:2

Vtedy sa našiel na hrade v Ek­batáne v Méd­sku zvitok a v ňom bolo na­písané: Pamät­ný zápis:


Verš v kontexte

1 Kráľ Dárius vy­dal roz­kaz, aby pát­rali v po­klad­nici, kde ukladali spisy v Babylonii. 2 Vtedy sa našiel na hrade v Ek­batáne v Méd­sku zvitok a v ňom bolo na­písané: Pamät­ný zápis: 3 V pr­vom roku vlády kráľa Kýra kráľ Kýros vy­dal ten­to roz­kaz: Dom Boží v Jeruzaleme nech sa vy­staví na mies­te, kde obetujú obete; tam nech sa položia jeho zá­klady; jeho výška nech je šesťdesiat lakťov, jeho šír­ka šesťdesiat lakťov.

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

2 A našla sa v Ach­mete na hrade, ktorý je v Méd­skej krajine, jed­na kniha, v ktorej bolo tak­to na­písané na pamäť:

Evanjelický

2 Vtedy sa našiel na hrade v Ek­batáne v Méd­sku zvitok a v ňom bolo na­písané: Pamät­ný zápis:

Ekumenický

2 Aj sa našiel v panovníckom síd­le Ek­batana, ktoré leží v médskej provin­cii, jeden zvitok, kde bolo na­písané: Pamät­ný záz­nam:

Bible21

2 Až v Ekba­taně, hlavním městě méd­ské pro­vin­cie, se nale­zl svi­tek ob­sahující ten­to záznam: