Bible21Ezdráš6,2

Ezdráš 6:2

Až v Ekba­taně, hlavním městě méd­ské pro­vin­cie, se nale­zl svi­tek ob­sahující ten­to záznam:


Verš v kontexte

1 Král Da­re­i­os tedy naří­dil, ať jsou pro­hledá­ny záznamy uložené v babylon­ské archivní kni­hovně. 2 Až v Ekba­taně, hlavním městě méd­ské pro­vin­cie, se nale­zl svi­tek ob­sahující ten­to záznam: 3 Král Kýros v prvním roce své vlá­dy vy­dal nařízení o Božím do­mě v Je­ruzalémě: Ne­chť je ten dům vy­stavěn na místě, kam se přináše­ly obě­ti, a to na původních zákla­dech. Ne­chť je 30 lok­tů vy­soký, 60 lok­tů dlouhý a 20 lok­tů ši­roký.

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

2 A našla sa v Ach­mete na hrade, ktorý je v Méd­skej krajine, jed­na kniha, v ktorej bolo tak­to na­písané na pamäť:

Evanjelický

2 Vtedy sa našiel na hrade v Ek­batáne v Méd­sku zvitok a v ňom bolo na­písané: Pamät­ný zápis:

Ekumenický

2 Aj sa našiel v panovníckom síd­le Ek­batana, ktoré leží v médskej provin­cii, jeden zvitok, kde bolo na­písané: Pamät­ný záz­nam:

Bible21

2 Až v Ekba­taně, hlavním městě méd­ské pro­vin­cie, se nale­zl svi­tek ob­sahující ten­to záznam:

Bible21Ezdráš6,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček