RoháčekEzdráš2,65

Ezdráš 2:65

krome ich sluhov a ich dievok, ktorých bolo sedem tisíc tri­sto trid­saťsedem, a mali spevákov a speváček dve­sto.


Verš v kontexte

64 Celého shromaždenia bolo spolu štyrid­saťd­va tisíc tri­sto šesťdesiat, 65 krome ich sluhov a ich dievok, ktorých bolo sedem tisíc tri­sto trid­saťsedem, a mali spevákov a speváček dve­sto. 66 Ich koní bolo sedem­sto trid­saťšesť, ich mulíc dve­sto štyrid­saťpäť,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

65 krome ich sluhov a ich dievok, ktorých bolo sedem tisíc tri­sto trid­saťsedem, a mali spevákov a speváček dve­sto.

Evanjelický

65 ok­rem ich ot­rokov a ot­rokýň, ktorých bolo sedem­tisíc tri­stot­rid­saťsedem, a dve­sto spevákov i speváčok.

Ekumenický

65 ok­rem ich sluhov a ich slúžok, ktorých bolo sedem­tisíc­tri­stot­rid­saťsedem; ďalej s nimi bolo dve­sto spevákov a speváčok.

Bible21

65 Bylo s nimi také 7 337 ot­roků a ot­rokyň a 200 zpěváků a zpěvaček.