EkumenickýEzdráš2,65

Ezdráš 2:65

ok­rem ich sluhov a ich slúžok, ktorých bolo sedem­tisíc­tri­stot­rid­saťsedem; ďalej s nimi bolo dve­sto spevákov a speváčok.


Verš v kontexte

64 Celé toto spoločen­stvo do jed­ného malo štyrid­saťd­vatisíc­tri­stošesťdesiat osôb, 65 ok­rem ich sluhov a ich slúžok, ktorých bolo sedem­tisíc­tri­stot­rid­saťsedem; ďalej s nimi bolo dve­sto spevákov a speváčok. 66 Koní mali sedem­stot­rid­saťšesť, mulíc dve­stoštyrid­saťpäť,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

65 krome ich sluhov a ich dievok, ktorých bolo sedem tisíc tri­sto trid­saťsedem, a mali spevákov a speváček dve­sto.

Evanjelický

65 ok­rem ich ot­rokov a ot­rokýň, ktorých bolo sedem­tisíc tri­stot­rid­saťsedem, a dve­sto spevákov i speváčok.

Ekumenický

65 ok­rem ich sluhov a ich slúžok, ktorých bolo sedem­tisíc­tri­stot­rid­saťsedem; ďalej s nimi bolo dve­sto spevákov a speváčok.

Bible21

65 Bylo s nimi také 7 337 ot­roků a ot­rokyň a 200 zpěváků a zpěvaček.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček