RoháčekEzdráš2,64

Ezdráš 2:64

Celého shromaždenia bolo spolu štyrid­saťd­va tisíc tri­sto šesťdesiat,


Verš v kontexte

63 A tiršáta im za­kázal, aby nejed­li zo svätos­vätého, do­kiaľ vraj nebude stáť kňaz s urím a thumím. 64 Celého shromaždenia bolo spolu štyrid­saťd­va tisíc tri­sto šesťdesiat, 65 krome ich sluhov a ich dievok, ktorých bolo sedem tisíc tri­sto trid­saťsedem, a mali spevákov a speváček dve­sto.

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

64 Celého shromaždenia bolo spolu štyrid­saťd­va tisíc tri­sto šesťdesiat,

Evanjelický

64 Celé zhromaždenie malo do­ved­na štyrid­saťd­vatisíc tri­stošesťdesiat osôb,

Ekumenický

64 Celé toto spoločen­stvo do jed­ného malo štyrid­saťd­vatisíc­tri­stošesťdesiat osôb,

Bible21

64 Ce­lé shro­máždění do­hro­ma­dy čítalo 42 360 osob.