RoháčekEzdráš2,46

Ezdráš 2:46

synov Chagabových, synov Šam­lajových, synov Chanánových,


Verš v kontexte

45 synov Lebánahových, synov Chagabahových, synov Ak­kúbových, 46 synov Chagabových, synov Šam­lajových, synov Chanánových, 47 synov Gid­délových, synov Garachových, synov Reai­ášových,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

46 synov Chagabových, synov Šam­lajových, synov Chanánových,

Evanjelický

46 Chágábovi, Šam­lajovi, Chánánovi,

Ekumenický

46 Chagábov­ci, Šam­lájov­ci, Chanánov­ci,

Bible21

46 synové Cha­ga­bovi, synové Šal­majovi, synové Chananovi,