RoháčekEzdráš2,45

Ezdráš 2:45

synov Lebánahových, synov Chagabahových, synov Ak­kúbových,


Verš v kontexte

44 synov Kerosových, synov Siaha-ových, synov Pádonových, 45 synov Lebánahových, synov Chagabahových, synov Ak­kúbových, 46 synov Chagabových, synov Šam­lajových, synov Chanánových,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

45 synov Lebánahových, synov Chagabahových, synov Ak­kúbových,

Evanjelický

45 Lebánovi, Chagábovi, Ak­kúbovi,

Ekumenický

45 Lebánov­ci, Chagábov­ci, Ak­kúbov­ci,

Bible21

45 synové Le­banovi, synové Cha­ga­bovi, synové Aku­bovi,